Poza bieżącą obsługą księgowo kadrową oferujemy również dodatkowe usługi w zakresie naszych kompetencji. Lista tych usług nie jest zamknięta i może obejmować inne wspólnie uzgodnione działania:

  • wyprowadzanie zaległości księgowych
  • windykacja należności
  • przygotowanie biznes planów
  • przygotowanie polityki rachunkowości
  • przygotowanie wniosków VZM (zwrot VAT za materiały budowlane)
  • opracowanie wniosków kredytowych
  • rozliczanie osób fizycznych pracujących za granicą