Cena za świadczone przez nas usługi jest uzależniona od czasu jaki musimy poświęcić na rzetelne rozliczenie Państwa firmy.
Czas ten uzależniony jest przede wszystkim od następujących czynników:

  • formy prawnej firmy
  • występowania transakcji zagranicznych
  • ilości posiadanych środków trwałych
  • występowania środków trwałych w budowie, inwestycji
  • występowania umów kredytowych w złotych i w walutach obcych
  • występowania pożyczek od udziałowców, właścicieli
  • konieczności badania sprawozdania finansowego
  • rozliczania dotacji UE lub innych dotacji i subwencji

W celu ustalenia optymalnego zakresu usług oraz wynagrodzenia zapraszamy do kontaktu.