Oferta podstawowa w zakresie rozliczania wynagrodzeń obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagrodzeń obowiązującego u Klienta
 • pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty RMUA)
 • przygotowywanie i elektroniczne przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi
 • rejestrację w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne) oraz członków jego rodziny (dokument ZUS ZCNA)
 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40) oraz dystrybucja do właściwych Urzędów Skarbowych i pracowników
 • przygotowywanie indywidualnych raportów płacowych zgodnie z potrzebami Klienta

Oferta podstawowa w zakresie obsługi kadrowej obejmuje:

 • przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub utworzenie teczek personalnych jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona
 • bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
 • gromadzenie dokumentacji związanej z absencjami pracowników (wnioski urlopowe, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność)
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych