W ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i związanej z nią książki przychodów i rozchodów oferujemy następujące usługi:

 • wprowadzanie dokumentacji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego
 • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych (m.in. ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia)
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych oraz wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-5/PIT-5L
 • tworzenie raportów i zastawień według indywidualnych potrzeb Klienta
 • przygotowywanie obowiązkowego zeznania rocznego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi
 • sporządzanie raportów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • przygotowywanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej na potrzeby banku
 • reprezentowanie Klienta przed organami US, GUS itp.
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących jego działalności
 • odbiór dokumentów od Klienta
 • dostęp on-line do księgi przychodów i rozchodów